Coca-Cola koffein-frei

Letztes Update: 11.06.2023


NEU
0,33 Liter
1984
CCK-01-00

1984

-
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: MM
 Hotline: -
 Hersteller: TDV
 Dekor-Nummer: -
CCK-01-01


roter Rand
koffein-frei!
0,33 Liter
1984-1987
CCK-02-00

1984 1984 1984 1985

0,33 Liter 0,33 Liter 0,33 Liter 0,33 Liter
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: PDL
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: MM
 Hotline: -
 Hersteller: ANC
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: PDL2
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: MM
 Hotline: -
 Hersteller: ANC
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: MM
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: MM
 Hotline: -
 Hersteller: ANC
 Dekor-Nummer: -
CCK-02-01 CCK-02-02 CCK-02-03 CCK-02-04

1986 1986 1987 1987

e 0,33 Liter e 0,33 Liter
Bildquelle: unbekannt
0,33 Liter 0,33 Liter
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: WR
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: PDL
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: WR
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: ANC
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: AR
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: ANC
 Dekor-Nummer: -
CCK-02-05 CCK-02-06 CCK-02-07 CCK-02-08

grüner Störer
koffein-frei
Konservierungsstoff E 211

0,33 Liter
1987-1990
CCK-03-00

1987 1988 1988 1988

Schutzmarken = 21 mm Schutzmarken = 19 mm Schutzmarken = 19 mm Schutzmarken = 19 mm
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: ANC
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: PDL
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: ANC
 Dekor-Nummer: -
CCK-03-01 CCK-03-02 CCK-03-03 CCK-03-04

1988 1988 1988 1989

Schutzmarken = 19 mm Schutzmarken = 19 mm Schutzmarken = 21 mm Schutzmarken = 21 mm
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 65
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: PLM
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: ANC
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: A
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: HZ
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
CCK-03-05 CCK-03-06 CCK-03-07 CCK-03-08

1989 1989 1990 1990

Schutzmarken = 21 mm Schutzmarken = 19 mm Schutzmarken = 21 mm Schutzmarken = 19 mm
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: RM
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: CE
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: ANC
 Dekor-Nummer: -
CCK-03-09 CCK-03-10 CCK-03-11 CCK-03-12

1990

Schutzmarken = 21 mm
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: -
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
CCK-03-13grüner Störer
koffein-frei
Mit Genehmigung von...

0,33 Liter
1990
CCK-04-00

1990 1990 1990 1990

Schutzmarken = 21 mm Schutzmarken = 21 mm
Spardose
Schutzmarken = 19 mm Schutzmarken = 19 mm
Bildquelle: Ernst K.
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: FE
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: SP
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: FE
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: SL3
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: FE
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: ANC
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: HZ
 Materiallogo: FE
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: TDV
 Dekor-Nummer: ?
CCK-04-01 CCK-04-01-SP CCK-04-02 CCK-04-03

1990

Schutzmarken = 19 mm
Bildquelle: Uwe B..
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 59
 Deckeldruck: LR
 Materiallogo: FE
 Recyclinglogo: DRC
 Hotline: -
 Hersteller: TDV
 Dekor-Nummer: ?
CCK-04-04


Kronenkorken-Design
0,33 Liter
2000-2001
CCK-05-00

2000 2001

- -
 Herkunft:
 Verschluss: G
 Deckelgrösse: 54
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: FE
 Recyclinglogo: GP
 Hotline: CGF
 Hersteller: NAC
 Dekor-Nummer: -
 Herkunft:
 Verschluss: G
 Deckelgrösse: 54
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: FE
 Recyclinglogo: GP
 Hotline: CGF
 Hersteller: CCE
 Dekor-Nummer: 1174
CCK-05-01 CCK-05-02


Kronenkorken-Design
Gratisprobe - Eiskalt genießen
0,15 Liter
2001
CCK-06-00

2001

-
 Herkunft:
 Verschluss: B
 Deckelgrösse: 52
 Deckeldruck: -
 Materiallogo: FE
 Recyclinglogo: GP
 Hotline: CGF
 Hersteller: CCE
 Dekor-Nummer: Z959
CCK-06-01